Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Heo nái đẻ / Lợn nái - hậu bị

Ưu điểm nổi bật: Mắn đẻ, tốt sữa, nuôi con giỏi với bề dày nghiên cứu lai tạo và chọn lọc từ đội ngũ kỹ sư chuyên môn sâu, Nguyễn Tâm đã sản xuất cung ứng ra thị trường phục vụ khách hàng, nhà chăn nuôi giống heo sinh sản dòng mẹ Với nhiều ưu điểm về mặt như mắn đẻ, tốt sữa, nuôi con khéo, tỷ lệ nuôi cai sữa.
Giống heo dòng mẹ Nguyễn Tâm có thân hình cao to, thể trạng cân đối, tính hiền thục. Heo mẹ có hai hàng vú dọc nằm sát nhau. Do vậy nái có thể nuôi con tốt, tỷ lệ cai sữa cao, con đổng đều.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét